NEDA A L'ESCOLA

“Neda a l'Escola”, és un programa promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb el suport i execució directa del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Aquest va dirigit a tots els nens i nenes de l’Alt Empordà que cursen primària a la nostra comarca, ja que creiem fermament que tots els nens i nenes han de saber nedar i desenvolupar-se en el medi aquàtic.
Per aquest motiu, planifiquem un programa de natació escolar on treballem bàsicament la Iniciació i el perfeccionament a la natació treballant una sèrie de continguts depenent de les habilitats de cada individu. En la iniciació hem de tenir molt clar com hem de fer les primeres vivències dels nens i nenes, i que aquestes siguin positives per al seu desenvolupament en el medi.

Els objectius principals dels curs seran:

  • Assolir completament la familiartizació
  • Aconseguir una bona flotació
  • Aprendre i/o millor la respiració en el medi aquàtic
  • Ser capaç de propulsar-se en el medi aquàtic
  • Aprendre noves maneres d’entrar a l’aigua (salts i entrades)
  • Ser capaços de realitzar diferents immersions (curtes, llargues, estàtiques,...)
  • Conèixer nous jocs i esports aquàtics 

Avaluació

L’avaluació dels alumnes serà continuada i de manera individual; a més es farà una petita prova de nivell al finalitzar el curs. Es donarà un butlletí d’avaluació a cada participant valorant els objectius assolits en funció del seu nivell; on a més a més hi sortirà una nota numèrica a part de les observacions pertinents.

Horari

El curs te una durada de 10 sessions de 45-50 minuts; generalment es realitza una sessió per setmana. L'activitat es durà a terme en horari lectiu i qualsevol escola que hi estigui interessada ho pot sol·licitar. El Calendari es definira amb l'escola.