Presentació

El Consell Esportiu de l’Alt Empordà és una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

A Catalunya hi ha un total de 45 Consells que pertanyen a la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya).  Aquests Consells es creen d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, geogràfiques, socials i esportives del territori.

Els principals objectius dels Consells Esportius són el foment , l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins de la comarca en funció de les necessitats d’aquesta en qüestió. Els Consells Esportius parteixen de que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per a la societat en la que vivim, com l’acceptació, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg, la comprensió, la cooperació, la convivència...

Les diferents activitats desenvolupades pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà són la iniciació esportiva, psicomotricitat, natació per a nadons, la natació escolar, la natació comarcal, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (programa dut a terme amb el Consell Català de l’Esport), el Pla Català Esport a l’Escola, activitats extraescolars, escoles esportives, plans de promoció, trobades ludico-esportives, campanyes d’esquí, estades esportives d’estiu, campus esportius, casals esportius, activitats a la natura, lligues reglades, jornades 3x3, activitats físiques per a adults i gent gran, programes de salut, ...

A més a més, a nivell de formació es realitzen una sèrie de xerrades, monogràfics, cursos de formació esportiva, cursos de salvament i socorrisme, cursos d’iniciació a tècnic esportiu (CIATE),... adreçats a `professors, monitors, entrenadors, alumnes de secundària i a tots aquells interessats en el món esportiu.

Un altre punt a tenir en compte sobre el Consell Esportiu, són els serveis que aquest ofereix als ajuntaments, consells comarcals, centres de primària, centres de secundària, clubs, associacions,... entre aquests podeu trobar l’organització d’esdeveniments esportius, gestió d’instal·lacions esportives, centre de recurs, préstec de material didàctic i esportiu, ajut per a la sol·licitud de subvencions, tramitació d’assegurances medicoesportives i de responsabilitat civil, entre d’altres.