FORMACIÓ MONITOR/A DINAMITZADOR POLIESPORTIU 2023-2024

EL CURS DE MONITOR/A DINAMITZADOR POLIESPORTIU es troba emmarcat dins l’eix de treball ESPORT I FORMACIÓ i es creà amb la voluntat de facilitar la formació bàsica per la conducció d’activitats esportives o poliesportives per a infants i joves menors d’edat.

L’objectiu principal és formar a tots aquells monitors/es que volen iniciar-se o ja estan actualment portant un grup de nens/es sense titulació reglada i oferir als alumnes uns conceptes teoricopràctics per desenvolupar-se com a monitor/a titulat dins d’un grup.

El curs consta de 4 blocs formatius i un període de pràctiques externes. Un cop finalitzat, l'alumne/a obtindrà el certificat d'inscripció al  ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport a Catalunya), requisit imprescindible per treballar en el sector esportiu com a monitor amb menors d'edat.

Blocs formatius del curs i període de pràctiques: 

  • Bloc General (15h)
  • Bloc Específic de Joc i Esport en Edat Escolar (35h).
  • Bloc Específic de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives (35h).
  • Bloc / Càpsula de Procediments, Tècniques i Recursos de Primers Auxilis (15h).
  • Període de Pràctiques Externes a una Entitat Esportiva registrada al registre Oficial d'Entitats Esportives de Catalunya (150h).
CURS MDP 23-24:
  • Instal·lació on es realitza el curs: Poliesportiu Municipal de Figueres
  • Requisits: 16 anys complerts i tenir la titulació de l'ESO o equivalent finalitzada.
  • Preu formació: 250,00 €.
PER EFECTUAR LA TEVA INSCRIPCIÓ CLICA EL SEGÜENT ENLLAÇ:
OMPLIR FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
  • Les inscripcions estaran obertes fins el divendres 15 de desembre de 2023 

DOCUMENT EXPLICATIU DEL CURS MDP