Extraescolars

L'objectiu principal d'aquest programa és, a través d’una oferta multiesportiva de qualitat, ajudar a millorar el desenvolupament motriu, personal i emocional del nen/a participant de les activitats extraescolars, així com, potenciar els valors positius que aporta l’esport a través d’activitats cooperatives i de competició.

Aquesta proposta articula una sèrie d’activitats 'multiesportives' per ser portades a terme en l’àmbit dels extraescolars, en el mateix marc de l’escola, i implica adaptar-se, en la mesura del possible, al projecte curricular de cadascun dels centres de Primària, amb la finalitat d’actuar amb la mateixa filosofia i els sistemes de treball de cada escola. Aquesta activitat, al ser multiesportiva no toca només un esports, sinó que practiquen diferents esports col·lectius (futbol, handbol, voleibol, bàsquet, ...), individuals (atletisme, cross, ...), amb implements (tennis, bàdminton, esgrima,...), jocs esportius... seguint el calendari dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Amb els nens i nenes d’Educació Infantil es treballarà a nivell de psicomotricitat, que és el conjunt "d'interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i de expressar-se a través de les a les habilitats motrius bàsiques de l’individu.

 

Beneficis

  • Contribuir en el manteniment d’un bon estat general de salut.
  • Ajuda a prevenir el sobrepès i l’obesitat infantil.
  • Fomentar la socialització de l’infant.
  • Millorar la autoestima.
  • L’esport produeix un augment generalitzat de la coordinació.
  • La pràctica esportiva augmenta les possibilitats motores de l’infant, ajudant a madurar el sistema psicomotor.
  • Contribueix en el seu creixement ajudant a una adequada maduració del sistema múscul-esquelètic.
  • Millora la funció cardiovascular.
  • L’activitat esportiva preveu l’excés de temps dedicat a alternatives lúdiques sedentàries i passives.