FORMACIÓ MONITOR DINAMITZADOR POLIESPORTIU - SETMANA SANTA 2023

EL CURS DE MONITOR/A DINAMITZADOR POLIESPORTIU es troba emmarcat dins l’eix de treball ESPORT I FORMACIÓ i es crea amb la voluntat de facilitar la formació bàsica per la conducció d’activitats esportives o poliesportives per a infants i joves menors d’edat.

L’objectiu principal és formar a tots aquells monitors/es que volen iniciar-se o ja estan actualment portant un grup de nens/es sense titulació reglada i oferir als alumnes uns conceptes teoricopràctics per desenvolupar-se com a monitor/a dins d’un grup.

Un cop finalitzin el curs (250 hores: amb tots els blocs assolits: bloc comú, 2 blocs específics, bloc de primers auxilis i pràctiques), des de l’Escola Catalana de l’Esport els hi reconeixeran el curs a través d’una certificació i la corresponent inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).

El curs es durà a terme des del dia 1 d'abril al 16 de maig de 2023.

- Instal·lació: Poliesportiu Municipal de Figueres

- Requisits: 16 anys complerts i tenir la titulació de l'ESO o equivalent finalitzada.

- Preu formació: 250,00 €.

Per formalitzar l'inscripció s'ha de clicar al següent enllaç:

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ!!

 
INFORMACIÓ DETALLADA DEL CURS