CIATE (Curs d'Iniciació A Tècnic Esportiu)

El curs consta de dos blocs (teoria i pràctica): el bloc comú i dos blocs específics.

Bloc comú: 
 
Salut i activitat fisicoesportiva, Psicologia aplicada a l’esport, Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport, Educació i esport, Contraindicacions per a la pràctica esportiva, Lesions esportives: Aplicació pràctica de primers auxilis.
 
Blocs específics: 
 
 
Jocs i esport en Edat Escolar.
 
Organització i gestio de petites entitats esportives.
 
REQUISITS PER PARTICIPAR
Per assistir al curs, els/les participants hauran de reunir les condicions següents: Omplir el full d'inscripció acompanyat de la documentació següent:
Comprovant de l’entitat bancària del pagament de la quota
Fotocòpia del DNI (de les dues cares)
Fotocòpia de la certificació dels estudis realitzats
Dues fotografies de mida carnet
* Si és menor de 18 anys, haurà d'adjuntar una autorització paterna/materna.
 
QUE CAL PORTAR
Roba i calçat esportiu, bolígraf i fulls per agafar apunts, banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes per a les activitats aquàtiques.
 
RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ
El Curs d’Iniciació a Tècnic/a d'Esport serà reconegut mitjançant una certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El certificat no s’expedirà fins que no s’hagin complert els 16 anys.

Les places seran limitades. Per realitzar la inscripció s'ha d'enviar el formulari degudament omplert que trobareu a continuació, al correu electrònic del Consell Esportiu consellesportiu@cealtemporda.cat. La plaça serà reservada un cop realitzada la inscripció correctament.