CÀPSULA DE PRIMERS AUXILIS

Gener 2022

Aquest bloc és una càpsula específica de primer auxilis i consta de 15 hores de sessions de formació.

Continguts

 • Contraindicacions per a la pràctica esportiva
 • Lesions esportives: primera atenció davant una lesió
 • Malalties transmissibles i activitat esportiva
 • Identificar els elements de risc per a la seguretat i la salut en diverses situacions, entorns i contextos de temps lliure educatiu per prevenir-los
 • Contingut mínim d’una farmaciola d’urgències
 • Aplicació pràctica de primers auxilis
 • Seqüències d’actuació davant de situacions de risc d’accident o malaltia

Aspectes a tenir en compte

 • Preu: 40€
 • Horari: de 18h a 22h
 • Ubicació: Poliesportiu Municipal de Figueres
 • Calendari: els dimarts i dijous 11, 13, 18 i 20 de gener de 2022

 

INSCRIPCIONS AQUÍ

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITAZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Declaració responsable
 • També es demanarà foto DNI i FOTOCÒPIA DEL CERTIFICAT D’HAVER SUPERAT L’ESO, O EQUIVALENT A NIVELL ACADÈMIC

Per a més informació contacteu amb: activitats@cealtemporda.cat o consellesportiu@cealtemporda.cat