Acollida

Aquesta activitat està dirigida a les famílies de l'escola i que tenen la necessitat, per diversos motius, que acollim els seus fills i filles d'educació infantil i primària, abans de començar l'horari de classe matinal. També hi ha poden haver usuaris esporàdics que utilitzin aquest servei.